Tjenester

Revisjon

Vi tilbyr revisjon av de fleste bransjer og selskapstyper. Vi har lang erfaring innen faget og kan tilby revisjonstjenester med høy kvalitet til fornuftige priser,

Rådgivning

I tillegg til lovpålagt revisjon, kan vi tilby mange tjenester innen økonomisk rådgivning som f.eks omstruktureringer, fusjon, fisjon, skatte og avgiftsanalyser og verdsettelse av selskaper, økonomiske analyser, utarbeidelse av årsoppgjør og samtalepartner om ulike foretningsmessige søpørsmål.

Kontakt