Text

Verden endres i stadig raskere tempo, det samme gjør lover, regler og systemer. Vi er samtalepartner for å løse dine utfordringer

Text

NYHETER FRA REVISORFORENINGEN


Endring i forskrift om forenklet IFRS
2018-12-20 15:01:51
Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2019, og gjelde for regnskapsåret 2018.
Read more


Regelverksendringer fra 1. januar 2019
2018-12-20 14:31:27
Finansdepartementet har gitt ut en oversikt over regelendringer fra 1. januar 2019 på sitt ansvarsområde.
Read more


Regnskapsstandard om begrenset regnskapsplikt
2018-12-20 14:22:13
Norsk RegnskapsStiftelse har sendt NRS(HU) God regnskapsskikk for foretak med begrenset regnskapsplikt på høring.
Read more


Ny post i aksjonærregisteroppgaven
2018-12-18 10:04:01
I aksjonærregisteroppgaven er det for 2018 kommet inn en ny post 7 - total formuesverdi for selskapet. Revisorforeningen har fått opplyst av Skatteetaten at posten ikke er obligatorisk.
Read more


Ikrafttredelse endringer i aksjelovene
2018-12-14 15:18:30
Stortinget har vedtatt flere forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven. Endringene i reglene om avvikling trer først i kraft 1. mars 2019.
Read more


Endringer i bokføringsforskriften
2018-12-14 14:41:36
Finansdepartementet har fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Av størst interesse er endringer for bruk av kontantfaktura, utskrift av salgskvitteringer og dokumentasjon av kontantsalg for veldedige og allmennyttige organisasjoner.
Read more


Klimarisikoutvalget og rapportering
2018-12-12 21:55:10
Det regjeringsoppnevnte klimarisikoutvalget mener vi må forberede oss både på klimaendringer og på de økonomiske virkningene av overgangen til et lavutslippssamfunn. Det påvirker revisorene både som rådgiver og som revisor.
Read more


Vurderer å legge Altinn under Difi
2018-12-04 11:40:39
Regjeringen vurderer Altinns fremtidige plassering. Et av alternativene er flytting ut fra Brønnøysundregistrene til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).
Read more

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon